JCDP

台風復元データを公開しました

明治初期以降に日本に上陸した台風の上陸推定日時、上陸地点、最低気圧、最大風速等のデータを公開しました。

トップへ戻るボタン